Forumspil og paneldiskussion inddrager publikum i debat om social ulighed i sundhed

August 18, 2017 / Program

Forumspil og paneldiskussion inddrager publikum i debat om social ulighed i sundhed

”Der er en kæmpe gruppe, som sidder hjemme bag deres lukkede dør og ikke får nogen hjælp. Nogle vil hævde, at vi alle har lige adgang til sundhedsvæsnet – men er det reelt lige let for alle borgere at benytte?”, spørger Helle Bay retorisk. Hun er en af drivkræfterne i foreningen Social Sundhed, som sætter social ulighed i sundhed på plakaten i Sundhedshuset på Rethink Activism festivalen.

Temaet er samspillet mellem borgerne og sundhedsvæsnet. Og dukker man op i Sundhedshuset til debatten, får man mulighed for at involvere sig direkte i nogle af de situationer, der udspiller sig til daglig mellem for eksempel læge og patient.
”Hvis du har en psykiatrisk diagnose, bliver du ofte ikke forstået på samme måde, når du henvender dig om dit helbred. Lægerne kan have svært ved at tale med en stor gruppe borgere, som er meget forskellige fra dem selv,” fortæller Helle Bay.
Dokumentationen for den sociale ulighed i sundhed er velkendt, og den findes også i bogen ”Patienten som partner” fra 2014. Den er skrevet af økonom og forsker i patientinddragelse, Erik Riiskjær, som deltager som konsulent på projektet.
”Man skal komme, hvis man er engageret i samfundets udvikling og føler sig engageret i debatten om ulighed. Måske kan vi finde frem til nogle bud på, hvad vi stiller op,” siger Helle Bay. Erik Petersen tilføjer: ”Når man ikke føler sig anerkendt, opleves det som en krænkelse.” Erik Petersen deltager i forumspillet som instruktør og tovholder, og er dermed med til at styre slagets gang.
”Debat og forumspil er god til at involvere folk, vende mikrofonen udad og få folk til at tænke over, hvad det har med ”mig” at gøre,” lover Erik Petersen, som også er med som hverdagsaktivist #40 ”Gåvenner” under Sager der samler.

Foto: Fra venstre: Erik Riiskjær, ”Patienten som partner”, Helle Bay fra Social Sundhed, Erik Petersen fra Gåvenner