Vælgermøde Omvendt – Omvendt vælgermøde

Debat og fælles aftensmad

← Til program

Hovedpersonerne vil være et panel af Værestedets brugere. Både politikere og andre deltagere kan stille spørgsmål til panelet. Der vil være fokus på hvordan det gode naboskab skabes igennem meningsfyldte fællesskaber. Første skridt er kendskab til hinanden. Vi har indbudt politikere fra alle partierne til at deltage. Målet er at styrke de udsattes rolle i udformningen af fremtidens Aarhus. Arrangementet afsluttes med fælles aftensmad cirka kl. 17.30.

Tid og sted(1 time)

  • Fredag 15/9

    15:00 – 18:00

    Værestedet – SAND – Velfærdsalliance Aarhus
    GADEN, finder sted i Værestedet