//DK

Mennesker der bare går i gang

Mennesker med en drøm om en bedre verden går bare i gang og skaber en lille del af den selv. De producerer grøntsager på byens tage, laver skraldecaféer hvor udsatte mennesker løfter hinanden, starter iværksættermiljøer i tomme boligblokke, gør villaveje til bæredygtige byrumslaboratorier eller skaber online universiteter for flygtninge. De tror på, at der sker noget, når vi gør noget, og de fornyer samfundet nedefra.

Den 15. til 17. september 2017 samles aktivister fra hele verden til et folkemøde i Aarhus. De præsenterer 100 eksempler på en gentænkt verden. Alle er inviteret til at være med til at opfinde, bygge og diskutere nye løsninger på væsentlige problemer. Gå på opdagelse i en ny demokratisk kultur, hvor vi med handlekraft og opfindsomhed gør drømmene om en bedre verden håndgribelige i vores hverdag.

Hvis du vil vide mere, skriv til contact@rethinkactivism.org

Rethink Activism er en del af Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.


//ENG

People who act to improve

People with a dream of a better world just start building a little piece of it themselves. They produce vegetables on rooftops, open dumpster diving cafés where vulnerable people lift each other up, create entrepreneurial hubs in empty blocks of flats, turn suburban streets into sustainability labs or create online universities for refugees. They believe that things happen when we do something, and they are renewing society bottom up.

 

On September 15th to 17th 2017 activists from all over the world gather at a people’s festival in Aarhus. They present 100 examples of a rethought world. And we are all invited to be part of inventing, building and discussing new solutions to important problems. Explore a new democratic culture, where we use vigour and imagination to make our dreams of a better world manifest in our everyday life.

 

If you want to know more contact contact@rethinkactivism.org

Rethink Activism is part of Aarhus 2017 European Capital of Culture.


//SOCIAL