Demokrati på ny

Rundbordssamtale

← Til program

Som en del af festivalen gennemfører vi en viden baseret samtale om de udfordringer som vores demokrati står i, med afsæt i den hverdagsaktivisme, som mennesker kaster sig ud i – både i Danmark og mange andre steder. Formålet med samtalen er at undersøge, drøfte, udfordre og inspirere. Hvad er det der er gang i: hvilke tendenser, muligheder, faldgruber og drivere, ser du, i det mylder af demokratisk aktivisme og borgerinitiativer som vokser frem i disse år? Vi har inviteret forfatter Lene Rachel Andersen og to forskere: Helle Hygum fra VIVE og Christina Jerne fra Aarhus Universitet til at gøre os klogere på de bevægelser, der er i gang. Deltagerne vil i stort omfang blive inddraget i samtalen.

Tid og sted(1 time)

  • Søndag 17/9

    10:00 – 12:00

    Lene Rachel Andersen, filosof – Helle Hygum, forsker VIVE – Annemette Digmann, forsker – Mads Ole Dall
    RÅDHUSET