Hvordan skal vi byudvikle Aarhus?

Oplæg og debat

← Til program

Hvordan byudvikler man? – og hvem bestemmer egentlig?
Denne debat tager udgangspunkt i forskellige tilegnelser af områder i Aarhus og tilhørsforhold til byens rum. Vi har inviteret en række aktive folk fra forskellige dele af Aarhus til at diskutere deres praktiske erfaringer og forsøg på at skabe nye, inkluderende byrum i byen. Aarhus Kommune præsenterer den nye kommuneplan anno 2017 og introducerer, hvordan byplanlægning og udvikling er tænkt fra kommunal side. Hvorfor udvikles Aarhus sådan som den gør? Herefter vil vi indtage scenen og debattere, hvordan lokale aktører bidrager til udviklingen bottom-up og tager sig plads til at eksperimentere i byens rum.

Tid og sted(1 time)

  • Fredag 15/9

    17:00 – 18:00

    Kulbroens Venner fra Sydhavnen, Institut for (X) fra Godsbanen, USE fra Aarhus C & Katrinebjerg, Punkt&Felt fra Rundhøj, Opgangen fra Gellerup og Sydhavnsforeningen.
    BYDELSKONTORET