Eksperter søges: Hvordan sikrer vi højhuse og et liv omkring dem, som bidrager til en god by for alle?

Workshop

← Til program

Er du frisk på at tage udfordringen op sammen med en embedsmand fra kommunen?

Aarhus Kommune efterlyser gode ideer til og nye perspektiver på, hvordan de højhuse, som de kommende mange år vil blive opført i Aarhus og blive en del af vores dejlige by, bliver velintegreret i bybilledet og bylivet. Hvordan skaber vi større bykvalitet og mere attraktive byrum i en by, der bliver tættere og også nogle steder højere?

Aarhus Byråd vil fremover stille større kvalitetskrav til bygherrer og arkitekters højhusbyggerier i et område af midtbyen, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd. Kvalitetskravene skal være med til at sikre mere byliv, færre miljøgener og bedre sammenhænge med de omkringliggende dele af byen. Men der er brug for borgernes, eksperternes, ideer til hvordan vi bedst får integreret de høje huse. Formålet med workshoppen er at dele, høre, se og samle anbefalinger og forslag fra byens engagerede aktører om hvad der skal til. Embedsmanden vil samle ideerne i et katalog, som skal bruges i drøftelserne om konkrete højhusprojekter i fremtiden.

I løbet af efteråret vil Aarhus Byråd behandle det nye tillæg gældende for et område i midtbyen til kommunens gældende højhuspolitik. Kataloget vil følge tillægget til Byrådet og bruges i samarbejdet om udviklingen af nye projekter i området.

Tid og sted(1 time)

  • Søndag 17/9

    10:00 – 12:00

    Signe Maibom Krøjgaard m.fl., Center for Byudvikling og Mobilitet
    BYDELSKONTORET