Hvis ikke lastbiler, hvad så? Gentænkning af varetransporten i midtbyen

Workshop

← Til program

Aarhus Midtby bliver i de kommende år udviklet til at skulle favorisere gående, cyklister og kollektiv trafik, men der er stadig nogle store udfordringer, som skal løses for at få midtbyen til at fungere for alle trafikanter. Vi inviterer til en workshop om fremkommelighed og mobilitet i midtbyen, hvor der især er fokus på fremtidens varetransport i midtbyen. Udgangspunktet er midtbyens udfordring med lastbiler, der ofte står i vejen for andre trafikanter. Men hvori består de konkrete problemer? Hvordan kunne varetransporten i midtbyen fungere anderledes og bedre?

Tid og sted(1 time)

  • Lørdag 16/9

    15:00 – 16:00

    Cyklistforbundet i Aarhus
    BYDELSKONTORET, finder sted hos Wahlberg