Arkitektur som Hverdagsaktivisme

Oplæg

← Til program

Arkitekter uden Grænser yder bistand og støtter udsatte, der normalt ikke har adgang til arkitektfaglig viden og vi tror på, at samskabende processer kan forbedre vores samfund. Vores hverdagsaktivisme kommer til udtryk i den måde vi arbejder på – at tage projekterne i egen hånd, som i dette projekt udfordrer den gængse politiske opfattelse af, hvordan vi som samfund håndterer udsatte og hjemløse. Processen understøtter det enkelte menneske med mulighed for at blive aktør i eget liv.

Tid og sted(1 time)

  • Fredag 15/9

    17:00 – 18:00

    Mød bl.a. Maria Viva og Jens Balle Christensen fra Arkitekter uden Grænser
    GADEN, finder sted hos SAND