Rethink
Activism

Vi sætter fokus på den handlekraft, der spirer frem og synliggør hverdagens aktivister, som med opfindsomhed og sans for samarbejde er gået i gang med at forandre verden lige der, hvor de er. Rethink Activism handler om konkrete initiativer med en optimistisk vision for samfundet – ikke metoder og tom snak.

Vision

Vi ønsker at skabe bevidsthed i samfundet om, at den enkelte kan være med til at forandre verden. At vi kan bruge vores handlekraft og opfind- somhed. Og frem for alt gøre noget.

Vi vil vise, at vi kan forandre vores eget liv og det samfund, vi lever i, hvis vi arbejder sammen og bakker hinanden op.

Om folkefestivalen

I tre dage forvandlede vi det gamle industriområde på Sydhavnen til en by i byen og satte aktivisterne på scenen. Gennem et program med 250 arrangementer gentænkte vi byen nedefra.

Baggrund for

Rethink Activism

Samfundet, som vi kender det, er formet af en række folkelige bevægelser; andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, arbejderbevægelsen. Måske er en ny bevægelse på vej? Når vi ser os omkring, får vi øje på en ny handlekraft og opfindsomhed, der vokser frem. Mennesker tager sagen i egen hånd og skaber løsninger der, hvor de selv oplever, at noget mangler. De er ildsjæle, iværksættere eller aktivister, de kommer fra alle dele af samfundet – og de tager aktivt del i at forme verden omkring sig.

Rethink Activism Folkefestival skaber en fortælling om aktiv deltagelse som demokrati i handling. Det er en fortælling om en bevægelse i sin egen ret. Hverdagsaktivisterne sætter spørgsmålstegn ved, hvad politik egentlig er. De siger, hvordan kan man skabe et nyt samfund? Hvordan kan det se ud? De forsøger selv at etablere eksempler på det nye indenfor skallen af det gamle og legemliggøre, hvordan det samfund, vi drømmer om, kunne se ud nu.

Hvem står bag?

Rethink Activism skabes af Sager der Samler i samarbejde med aktører fra civilsamfund, kulturliv, erhvervsliv og kommune. Sager der Samler er et fællesskab af borgere, der kobler initiativer nedefra med ressourcer, viden og netværk og gør dem til dynamoer for samarbejde og udvikling.

 

Samarbejds

partnere

Foreningen Sydhavnen

Frontløberne

Studio 02K

Kulbroens Venner

F16 Projektbureau

Wahlberg Motion Design

WorldPerfect

Rum3 Studio

Naturli’ Foods

STARK

Briançon

Værestedet i Jægergårdsgade

SAND

Nordic City Network

Academy of Urbanism

Stadsarkitekten, Aarhus Kommune

Have Kommunikation

Emmerys

Nummer 24

KaffeMekka

Lagkagehuset

Støttet af

aarhus_culture